BAŞVURU KOŞULLARI

1. Öğrenci Hareketliliği

Başkent Üniversitesi lisans ve lisansüstü öğrencileri, Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim sürelerinin 1 dönem ya da 1 yılını program kapsamında bulunan Avrupa’daki üniversitelerden birinde sürdürebilirler.

Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

1.1. Öğrenim Hareketliliği Başvuru Koşulları

Öğrencilerimiz, programdan aşağıdaki şartların yerine getirilmesi halinde yararlanabilirler:

Erasmus Değişim Programına başvuracak öğrencilerin başvuru anında;Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus Programı’ndan öğrenim süresince bir kez olmak üzere, bir dönem ya da bir akademik yıl yararlanabilirler.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus Programı’ndan öğrenim süresince bir kez olmak üzere, bir dönem ya da bir akademik yıl yararlanabilirler, staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

Bölümler arasında İkili Anlaşma imzalanmasının ardından anlaşmada belirlenen kontenjandan yararlanmak için Fakülte/Enstitü Erasmus Koordinatörlerine gerekli belgeleri ve başvuru formunu teslim eden öğrenciler seçim sürecine katılma hakkına sahip olurlar.

1.2. Staj Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği programına başvuracak öğrencilerin,

       2. Personel Hareketliliği

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti Erasmus+ Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan yönetici kadro ve idari personel ile işletmelerde çalışan personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim alması/vermesine olanak sağlamaktadır.

Personel Hareketliliği için Belirlenen Öncelikler

 Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

Ders Verme Hareketliliği aşağıda belirtilen esaslara dayanmaktadır:

Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı türleri:

Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye ya da işletmeden bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği:

Avrupa Komisyonu hareketlilikten faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek hareketliliğe mali olarak destek vermektedir. Birliğe aday ülke olarak Türkiye'nin personel hareketliliği yalnızca üye ülkelerle mümkün olabilmektedir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Koşulları

Personel Eğitimi Hareketliliğinden yararlanmak için,

Başvurular, başvuru sürecinden önce açıklanan ve o yıl için belirlenen kriterler göz önüne alınarak Koordinatörlüğümüz tarafından değerlendirilir ve İngilizce Hazırlık bölümü tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarına göre yerleştirmeler yapılır. İngilizce Yeterlik Sınavı taban puanları Koordinatörlüğümüz tarafından belirlenir. Yerleştirilen personel yurtdışında geçireceği süre için ilgili birim yöneticisinden izin almakla yükümlüdür. İlgili personel gitmeden önce Başkent Üniversitesi ile arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile ilgili personelin Personel Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir.  Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir. Hareketlilik süresini tamamlayan personel Bilgi Formu’nu, Katılım Sertifikasını, Rapor Formunu ve Seyahat Giderleri Belgelerini Koordinatörlüğümüze teslim etmekle yükümlüdür.