BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

Duyurular
ERASMUS Değişim Programı Başvuruları

"Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi" esaslarına bağlı kalınarak bölümlerimizin ikili anlaşmalarına göre programlardan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin ve staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin Erasmus öğrenci başvuru evraklarının 12 Mart 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar   Erasmus Bölüm Koordinatörlerimize iletilmesi gerekmektedir.

Başvuruda bulunan öğrenciler, 18-22 Mart haftası içinde İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından yapılacak olan İngilizce Yazılı Sınavına katılacaklardır.

 

ERASMUS +

2019-2020 AKADEMİK YILI ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

BAŞVURU TARİHİ:

04 Ocak - 12 MART 2019

MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

 

 

 

Erasmus + Programı kapsamında 2018-2019 akademik yılı Öğrenci Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden öğrenim hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda yer almaktadır.

 

Birimlerimizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler Başkent Üniversitesi “Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi” esaslarına göre kendi birimlerine ait kontenjanlara başvuruda bulunabileceklerdir. 2019-2020 döneminde geçerli olacak kontenjanlara, http://uik.baskent.edu.tr internet sitesindeki Erasmus başlığı altındaki Anlaşmalar Listesi’nden erişilebilir.

 

Başvuru Şartları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak,
 • Üniversite bünyesinde önlisans / lisans / yüksek lisans / doktora programlarından herhangi birinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak.
 • İngilizce Hazırlık öğrencileri Erasmus Programına Başvuramaz
 • Çift anadal programında öğrenim gören öğrenciler tek bir anadaldan başvuru yapabilirler.
 • Öğrencinin akademik not ortalamasının önlisans/lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00; yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50/4.00 olması gerekir.
 • Erasmus öğrenim hareketliliğinden birden fazla kez yararlanmak mümkündür. Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.
 • Aynı öğrenim seviyesinde daha önce Erasmus programından yararlanmış olan öğrencilerin yerleştirme puanlarında 10 puan kesinti yapılır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz.
 • Şehit veya gazi çocuklarının Erasmus Programına katılımını teşvik etmek amacıyla yerleştirme puanlarında +15 puan eklenir.
 • Sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülür.
 • Daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Öğrenci ön başvuru formunda öncelikli tercihini işaretlemek zorundadır.
 • Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır. Öğrenci ön başvuru formunda öncelikli tercihini işaretlemek zorundadır.
 • Öğrencinin alttan dersi olması Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.
 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik ve staj sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek, sınavlara girmemek, staja devam etmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.
 • Başvuru dönemi 2019 – 2020 Akademik Yılı ve 2020 yazı (Haziran-Temmuz-Ağustos ayları) için yapılmaktadır.
 • Kazanan öğrenciler Erasmus not sıralamasına göre seçileceğinden; Erasmus not sıralamasında notu yüksek olan öğrencilerin Erasmus hakkından faydalanacağı unutulmamalıdır. Erasmus not hesaplaması aşağıda anlatılmaktadır.
 • Başvurmak isteyen öğrencilerin, Bölüm veya Fakültelerinin Erasmus anlaşması olup olmadığını Koordinatörlüğümüze ait internet sitemizden kontrol etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler 2019-2020 yılı için anlaşmamız olmayan başka üniversiteleri tercih etmek isterlerse bölüm Erasmus Koordinatörleriyle ya da Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçebilirler.
 • Staj yerlerini bulmak öğrenci veya Bölüm/Fakülte sorumluluğundadır.
 • Başvuru döneminde İngilizce sınavını geçen fakat kontenjan ve hibe kısıtlaması nedeniyle Erasmus hakkı kazanamayan öğrenciler, 2020-2021 Akademik Yılı için tekrar İngilizce sınava girmek zorundalardır.
 • Öğrenim süresini uzatmış öğrenciler de tam zamanlı öğrenciler kadar ders almak koşuluyla Erasmus programından faydalanabilirler.
 • Öğrencilerin, Başkent Üniversitesi’ndeki ders yükümlülüklerine bakılmaksızın, karşı üniversitede geçirecekleri Erasmus programları süresince bir dönemde minumum 20 – 30 ECTS’lik ders almaları gerekmektedir.
 • Öğrenciler ancak öğrenim gördükleri seviye için başvuruda bulunabilirler.  Lisans öğrencisi yüksek lisans seviyesinde ya da yüksek lisans öğrencisi doktora seviyesinde programa katılmak için başvuru yapamaz. Fakat öğrencinin Başkent Üniversitesi’ndeki bölümü ve karşı üniversitenin uygun bulması halinde farklı seviyelerden dersler alınabilir.
 • Başvuru öncesinde, özellikle üniversite tercihleriniz ve Erasmus programına katılmanızda akademik bir sakınca olup olmadığı konusunda bölüm Erasmus koordinatörlerinizle görüşmeniz önem arz etmektedir. Akademik gerekçelerle bölümünüz tercihlerinizi onaylamayabilir.
 • Anlaşmalı tüm üniversitelerin detayları UİK web sayfası (http://uik.baskent.edu.tr) Anlaşmalar başlığı altında bulunmaktadır.
 • Başvurulabilecek üniversitelerin listesi başvuru dönemi boyunca güncellenmeye devam edecektir.
 • Başvurabileceğiniz üniversiteler arasında yer almasına rağmen, bazı üniversitelerde bölümünüzün birebir karşılığı bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda, karşı üniversitede alabileceğiniz derslerle ilgili bilgiyi üniversitenin internet sayfasından veya bölüm Erasmus koordinatörünüze danışarak araştırınız.
 • Erasmus+ döneminde kurumlararası anlaşmalar yeni bir biçim kazanmıştır. İmzalanan anlaşmalarda, karşılıklı kontenjanların yanında “Dil Yeterlilikleri” de ilan edilmektedir. Adaylar, üniversite seçimlerini yaparken gitmeyi planladıkları üniversitedeki öğretim dillerinin neler olduğuna ve bunlar için talep edilen asgari yeterlilik seviyelerine dikkat etmelidirler.
 • Üniversitelerin eğitim dili İngilizce olmayabilir. Anlaşmalı üniversitelerde hangi dilde eğitim verildiğini ve açılan dersleri araştırıp öğrenmek öğrencilerin sorumluluğundadır. İngilizce ders bulamadığınız durumda, dersleri gittiğiniz ülkenin dilinde takip edebilecek seviyede dil bilgisi yeterliliğine sahip olmanız gerekmektedir.
 • Aynı şekilde staj dili İngilizce olmayabilir. Anlaşma yapacağınız kurumda hangi dilde staj verildiğini araştırıp öğrenmek öğrencilerin sorumluluğundadır. İngilizce staj bulamadığınız durumda, stajı gittiğiniz ülkenin dilinde takip edebilecek seviyede dil bilgisi yeterliliğine sahip olmanız gerekmektedir.
 • Üniversitelerin ve staj kurumlarının eğitim dili, başvuru koşulları vb. bilgileri araştırmak öğrencinin sorumluluğundadır:
 • 2018-2019 Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda öğrenim hareketliliği ile ilgili uygulama esaslarında oluşabilecek değişiklikler takip edilebilir.
 • Öğrenciler aşağıdaki kriterlere göre seçilecektir (Erasmus notu şu şekilde hesaplanmaktadır):
  • Akademik başarı düzeyi: % 50

  • Dil seviyesi %50 (Yabancı dil notu 100 üzerinden değerlendirilecektir. Konuşma sınavının etkisi %25’tir ve toplam Erasmus notuna etkisi %12,5 olarak hesaplamaya katılacaktır.)

    

Başvuru İşlemleri:

Yukarıdaki kriterlere uyan öğrencilerin eğer Bölüm veya Fakültelerinin Erasmus anlaşması var ise (İlan edilen kontenjanlarda öğrencisi olduğunuz bölümün adı varsa) Ön Başvuru Formunu  ( http://uik.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=161&menu_id=29 ) eksiksiz şekilde bilgisayar üzerinden doldurup imzalayarak, çıktısına İngilizce Not Dökümünü (İngilizce Transcript / Öğrenci İşleri Dekanlığından alınacaktır) ve varsa İngilizce Dil Belgesini (TOEFL IBT, YÖKDİL, YDS, e-YDS kabul edilmektedir) ekledikten sonra Bölüm Erasmus Koordinatörlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Ofisimiz başvuru kabul etmemektedir.

 • Bilgisayar üzerinden doldurulmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

   

  Bölüm Erasmus Koordinatörlerine, Anlaşma Listesine ve Ön Başvuru Formuna http://uik.baskent.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Erasmus Hibe Tablosu (Avro) 2018-2019*:

Ülke Grupları

Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

 

 

****Erasmus 2019-2020 Hibeleri açıklandığında hibe tutarları güncelenecektir.

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

SON BAŞVURU TARİHİ:  12 MART 2019

BAŞVURULAR MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR FAKÜLTE/BÖLÜM ERASMUS KOORDİNATÖRLERİNE YAPILIR.

 • Yabancı dil yazılı sınavı 18-22 Mart haftasında İngilizce Hazırlık Bölümü Binası’nda yapılacaktır. Sınav tarihi ve yeri daha sonra internet sitemizden ilan edilecektir.
 • Yabancı Dil konuşma sınavı 20 Mart 2019, Çarşamba günü saat 13:30-16:00 arasında Yabancı Diller Yüksekokulu Binası’nda  yapılacaktır.
 • Yabancı Dil sınavıyla ilgili bilgi almak isteyen öğrenciler kendilerine bir gmail hesabı açtıktan sonra Yabancı Diller Yüksekokulundan Ayhan Karakurt (karakurt@baskent.edu.tr) hoca ile iletişime geçerek örnek sınav talebinde bulunabilirler.

 

Erasmus Başvuru Takvimi

04 Ocak – 12 Mart 2019: Öğrencilerin Fakülte/Bölüm Erasmus Koordinatörlerine belgelerini sunması

13 – 14 Mart 2019: Başvuru evraklarının Koordinatörlüğümüze teslim edilmesi

15 Mart 2019: Başvuran öğrencilere ilişkin bilgilerin Yabancı Diller Yüksekokuluna bildirilmesi

20-22 Mart 2019 haftası: İngilizce Yazılı Sınavı (20 Mart 2019, Çarşamba günü saat 13:30-16:00 arasında Yabancı Diller Yüksekokulu Binası’nda  yapılacaktır)  ve Sınav sonuçlarının Koordinatörlüğümüze iletilmesi ve yazılı sınav sonuçlarının ilanı

25-29 Mart 2019 haftası: İngilizce Konuşma Sınavı, Erasmus notlarının ilanı ve Oryantasyon