BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

Duyurular
Erasmus Sınav Sonuçları

21 Mart 2018 günü yapılan Erasmus İngilizce sınavının sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan gelen sınav sonuçlarına göre;

  • Minimum 480 puan ve üzeri alan öğrenciler Öğrenim Hareketliliğine,

  • Minimum 450 puan ve üzeri alan öğrenciler Staj Hareketliliğine hak kazanmıştır.

  • Hem öğrenim hem staj yapmak isteyen öğrencilerin İngilizce sınav puanlarına ve seçtikleri önceliklere göre hareketlilik tipi belirlenmiştir. 480 puandan düşük alan ve hem öğrenim hem de staj hareketliliği yapmak isteyen öğrenciler sadece staj hareketliliğinde bulunabilirler.

  • Öğrenime hak kazanmak için minimum seviye 480 puandır. Tercih yapılırken B2 seviyesinde Üniversite tercih etmek isteyen öğrencilerin minimum 533 puan seviyesinde olmaları gerektiği unutulmamalıdır.

Öğrencilerin hangi hareketlilik türünden yararlanacakları en son  sütunda yer almaktadır.  

“– “ ile işaretli sütunlar öğrencilerin öğrenim veya staj hareketliliği için yeterli puan almadığını ve bu nedenle  Erasmus değişim faaliyetlerinden yararlanamayacaklarını ifade eder.  

İngilizce Sınavı Not Dönüşüm Tablosu'na ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru süresinde yazılan tercihlerin sınavdan alınan İngilizce puanıyla örtüşmemesi ihtimaline ilişkin; öğrenim hakkı kazanan öğrencilerin Konuşma Sınavına gelirken Tercih Formunu doldurup mutlaka sınavda bize teslim etmesi gerekmektedir. Üniversite tercihi yapılırken, gitmek istenen Üniversitenin dil seviyesi ile sınavda alınan dil seviyesinin uyuşması zorunludur (B2 isteyen üniversitelere B1 seviyesinde öğrenci gönderilememektedir). Ayrıca öğrencilerin, üniversitelerin son isim bildirme (nomination) tarihlerini öğrenip tercih formuna mutlaka yazmaları gerekmektedir. Bazı üniversitelerin isim bildirme tarihleri en son 1 Nisan olabilmektedir. Bu şekilde bir durumla karşı karşıya olan öğrencilerin ofisimizi bilgilendirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin tercih yaparken mutlaka tek bir dönem (güz ya da bahar) belirtmeleri gerekmektedir.

 

2018/2019 Akademik Yılı için Üniversitemize ayrılan Erasmus hareketlilik faaliyetleri için ayrılan hibe henüz Ulusal Ajans tarafından ilan edilmemiştir. Bu nedenle seçilen öğrencilere hibeli katılım garantisi verilememektedir.

 

 Konuşma Sınavında alınan puanlar eklendikten sonra oluşturulacak Erasmus Notuna göre yapılan sıralamaya göre tüm öğrencilerin  hibeli ya da hibesiz yararlanma durumları belirlenecektir.

 

Ulusal Ajans’tan ilan edilen  hibenin yetersiz olması durumunda hibesiz olarak hareketlilik faaliyetinden yararlanacak öğrenciler olabilecektir.

 

Erasmus Notu hesaplanırken; Erasmus İlanında belirtilen aşağıdaki durumların uygulanacağını tekrardan hatırlatmak isteriz:

  • Aynı öğrenim seviyesinde daha önce Erasmus programından yararlanmış olan öğrencilerin yerleştirme puanlarında 10 puan kesinti yapılır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz.
  • Şehit veya gazi çocuklarının Erasmus Programına katılımını teşvik etmek amacıyla yerleştirme puanlarında +15 puan eklenir.
  • Sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülür.
  • Daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Ön başvuru formunda işaretlenen öncelikli tercih göz önüne alınmaktadır.
  • Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-10” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-20” puan azaltma uygulanır. Azaltmalar öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır. Ön başvuru formunda işaretlenen öncelikli tercih göz önüne alınmaktadır.

 

Süre kısıtlaması nedeniyle 28 Mart 2018 saat 11:00-12:30 arasındaki Konuşma Sınavına sadece öğrenim için seçilen öğrenciler davet edilmektedir. Konuşma sınavı Ticari Bilimler Fakültesi 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır. Konuşma sınavı ile ilgili detaylı bilgi hem mail yoluyla bildirilecek hem de internet sitesinden yayınlanacaktır.

Staj için konuşma sınavı ve oryantasyon bilgisi staj öğrencilerine daha sonra mail yoluyla bildirilecektir.