BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

Duyurular
Staj Erasmus Notu ve Oryantasyon

Erasmus Başvuru İlanında açıklanan aşağıdaki yöntem ile hesaplanan Erasmus Notları listesine ulaşmak için tıklayınız.

Erasmus notu şu şekilde hesaplanmaktadır:

o          Akademik başarı düzeyi: % 50

o          Dil seviyesi %50 (Yabancı dil notu 100 üzerinden değerlendirilecektir. Konuşma sınavının etkisi %25’tir ve toplam Erasmus notuna etkisi %12,5 olarak hesaplamaya katımıştır.)

 

Erasmus ilanında açıklandığı üzere, Erasmus notu hesaplanırken aşağıdaki kriterler göz önüne alınmıştır:

•          Daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” azaltma öncelik verilmeyen hareketlilik tipine uygulanmıştır.

•          Aynı öğrenim seviyesinde daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrenciden Ulusal Ajans El Kitapçığında yazılan kurallar gereği “-10 puan” azaltma uygulanmıştır.

 

Konuşma sınavında alınan notlar yazılı sınavda alınan nota eklenmeyecektir.

2018/2019 Akademik Yılı için Üniversitemize ayrılan Erasmus hareketlilik faaliyetleri için ayrılan hibe henüz Ulusal Ajans tarafından ilan edilmemiştir. Bu nedenle seçilen öğrencilere hibeli katılım garantisi verilememektedir.

Erasmus Notuna göre yapılan sıralamaya göre tüm öğrencilerin  hibeli ya da hibesiz yararlanma durumları yaz döneminde belirlenecektir. Ulusal Ajans’tan ilan edilen  hibenin yetersiz olması durumunda hibesiz olarak hareketlilik faaliyetinden yararlanacak öğrenciler olabilecektir.

 

Staj hareketliliği ile ilgili Oryantasyon Toplantısı 5 Nisan 2018 Perşembe Günü SAAT: 13:30’DA HUKUK FAKÜLTESİ AMFİ A-2’de yapılacaktır. Hibe durumu ile ilgili bilgi ve Erasmus sürecinde izlenecek yollar bu oryantasyonda anlatılacağı için oryantasyona katılımınız beklenmektedir.