BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

Duyurular
Erasmus Sigortaları

Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ Programına katılacak öğrencilerin aşağıdaki sigortaları yaptırarak hibe sözleşmelerine eklemeleri zorunlu kılınmıştır. Belirtilen sigortalarını yaptırmayan öğrencilere hibe ödemeleri yapılmayacaktır.

 

Sigorta Türü:

Öğrenim için gerekli olan

Staj için gerekli olan

Sağlık Sigortası

ZORUNLU

ZORUNLU

Mesuliyet Sigortası

X

ZORUNLU

Kaza Sigortası

X

ZORUNLU

 

Erasmus+ programı kapsamındaki öğrenciler öğrenim/staj sürelerini kapsayacak en az 30.000 Avro teminatlı Sağlık Sigortasını (Health Insurance Coverage) yaptırmakla yükümlüdür. Öğrenime ve staja giden öğrencilerin yaptırılan sigorta başlığı “Eğitim” amaçlı olmalıdır. Yaptırılan sigortanın tutarı öğrencinin yurtdışında geçirdiği süreye bağlı olarak değişiklik gösterir.

 

Sigortalar, ofisimize teslim edilecek diğer belgelerle birlikte teslim edilebilir. Kabul mektubu almayan öğrencilerin sigorta yaptırması zorunlu değildir. Kabul mektubu alan ve vize başvuru sürecine başlayan öğrencilerin, Erasmus hibe sözleşmesinin imzalanabilmesi için sözleşmelerine ek olarak sigorta örneklerini de iletmeleri gerekmektedir.

 

Sigortalarla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Yenilenen hibe sözleşmesine ulaşmak için tıklayınız.