BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

BAHREYN

Secondary School Leaving Certificate: Başvurulan ilgili fakültenin alanlarında en az %60 başarı (Örneğin; Tıp Fakültesi için Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik )

 

Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesine başvuru yapacak adayların başarı notu en az %80 olmalıdır.