BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

FİNLANDİYA

National Matriculation Examination (Ylioppilastutkinto / studenteksamen): 7 üzerinden en az 4,2

 

Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesine başvuru yapacak adayların başarı notu en az %80 olmalıdır.