BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

FİNLANDİYA

National Matriculation Examination (Ylioppilastutkinto / studenteksamen): 7 üzerinden en az 4,2