BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

DANİMARKA

Student Examination (Studentereksamen)

Higher Preparatory Examination (Højere Forberedelseseksamen)

Higher Commercial Examination (Højere Handelseksamen)

Higher Technical Examination (Hojere teknisk eksamen)

 

Yukarıda adı geçen sınavlardan, başvurulacak program ile ilgili dalda, 13 üzerinden en az 8 veya 12 üzerinden en az 7

 

Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesine başvuru yapacak adayların başarı notu en az %80 olmalıdır.