BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

UKRAYNA

External Independent Test: 200 üzerinden ortalama 120 puan

ATTESTAT: 5 üzerinden en az 3 VEYA 10 üzerinden en az 6