BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

SLOVENYA SOSYALİST CUMHURİYETİ

Matura - Maturitetno spricevalo: 5 üzerinden en az 3 başarı puanı