BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

SRİ LANKA DEMOKRATİK SOSYALİST CUMHURİYETİ

General Certificate of Education - Advanced Levels: 

Başvurulan programla ilgili 3 konudan toplam en az 16 puan

 

Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesine başvuru yapacak adayların başarı notu en az %80 olmalıdır.