BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

VİETNAM DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

School Leaving Examination (Ky Thi Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc):  En az %60 başarı

 

Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesine başvuru yapacak adayların başarı notu en az %80 olmalıdır.