BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI

Doğumla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan adaylar;

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığını Taşıyan Adaylar:

      - Ortaöğretiminin tamamını (Lise) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yabancı bir ülkede tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvurabilir

2. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığından İç İşleri Bakanlığı izni ile çıkmış olanlardan;  Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı "Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge" sahibi olduklarını belgeleyenler başvurabilir,

3. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığından İç İşleri Bakanlığı izni ile çıkmış olanların reşit olmayan, üzerlerine kayıtlı çocuklarından, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı "Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge" sahibi olduklarını belgeleyenler başvurabilir,

 

Yabancı Öğrenci Başvuru Koşulları

Yabancı uyruklu öğrenci olarak başvuru yapacak öğrenci adayları tüm ülkelerin Lise Diplomaları ve/veya Üniversite eğitimi için düzenlenen, uluslararası geçerliliği olan sınavlardan aşağıda adları belirtilmiş olanlar ile başvuru yapabilirler.

Başvuru için Öğrencinin,

  • Lise son sınıfta mezun durumunda olması (mezun olmuş olanlar dahil)

  • Lise mezuniyet başarısının en az yüzde 50 olması

  • Aşağıda belirtilen genel sınavlardan istenilen minimum notu almış olması

1. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI

Başkent Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

Sınav notu en az 40 puan olmalıdır

2. GCE (General Certificate Education),Cambridge International A Level

Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az konuda A  Seviyesi

3. SAT (CR+CW+M)

En az 1000/1600 (writing dahil)

4. ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARI

 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya sahibi olmak.

6. KAFKASYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ

KÜNİP-YÖS, E-YÖS

Sınav notu en az 50/100 olmalı,

7. WEST AFRICAN EXAMINATION COUNCIL (WAEC)

Sınavlarda girilen alanların  3'ü başvurulan programla ilgili olmak üzere, 5 konudan toplam en fazla 25 puan

 

Eğitim-Öğretimi Tamamen (%100) İngilizce olan bölümler için istenilen sınav notu

Eğitim-Öğretimi Kısmen (%30) İngilizceolanFakülte/Bölümler için istenilen sınav notu

Sınav

Puan

Sınav

Puan

TOEFL(IBT)                   

84

TOEFL(IBT)                   

72

CAE                               

B

CAE                              

C

CPE                               

C

CPE                               

C

PTE                              

71

PTE                               

55

YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL      

70

YDS/KPDS/ÜDS/

YÖKDİL                

60

 

Tıp Fakültesi Yabancı Öğrenci Başvuru Koşulları

Tıp Fakültesi %100 Türkçe ve/veya İngilizce  programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler için başvuruda aşağıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden gerekli taban puanları karşılamak koşulu ile herhangi birisinin sunulması yeterlidir:

SINAV TÜRÜ

KRİTERLER

Başkent Üniversitesi Yabancı Uyruklu Oğrenci Sınavı (Başkent YÖS)

Son iki yılda girilen sınavdan > 80 puan

SAT (Scholastic Aptitude Test)

(EBR*+EBW**+M***)

En az 1120/1600 ve Matematik için en az 560/800

ACT(American College Testing)

En az 25/36 puan

DİPLOMA TÜRÜ

ASGARİ PUAN

UB (Uluslararası Bakalorya)

 

En az 32/45 toplam notu ve "high level" matematik/fizik veya kimya derslerinin en az birinden 5,00 / 7,00 notu

Fransız bakaloryası

En az 16/20 notu

ABITUR (Almanya)

En fazla 1,7 / 4,0 notu

Pişdeneşgahi

En az 16/20 notu

AL-GCE (A Level General Certificate of Education)

 

Tıp Fakültesi için Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji'den en az bir A Level ve diğer herhangi ikisinden iki B Level

*Evidence based reading

** Evidence based writing

*** Mathematics

Yukarıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden kriterlere uygun birden fazla belgenin sunulması durumunda, en fazla belge türünü karşılayan adaya öncelik verilecektir

 

Diş Hekimliği Fakültesi Yabancı Öğrenci  Başvuru Koşulları

Diş Hekimliği Fakültesi %100 Türkçe ve/veya İngilizce  programına 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler için başvuruda aşağıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden gerekli taban puanları karşılamak koşulu ile herhangi birisinin sunulması yeterlidir:

SINAV TÜRÜ

 

KRİTERLER

 

Başkent Üniversitesi Yabancı Uyruklu

Öğrenci Sınavı (Başkent YÖS)

 

Son iki yılda girilen sınavdan > 80 puan

 

SAT (Scholastic Aptitude Test)

(EBR*+EBW**+M***)

eski/yeni

*Evidence basedreading

** Evidence based writing

*** Mathematics

En az 1920/2400 ve Matematik için en az 960/1200(eski)

 

veya en az 1280/1600 ve Matemalik için en az 640/800 (yeni)

 

ACT (American College Testing)

En az 29/36 puan

DİPLOMA TÜRÜ

ASGARİ PUAN

 

UB (Uluslararası Bakalorya)

 

En az 36/45 toplam notu ve “high level” matematik/fizik veya kimya derslerinin en az birinden 5,6 / 7 notu

 

Fransız bakaloryası

En az 16/20 notu

 

ABITUR (Almanya)

En fazla 1,6 / 4,0 notu

Pişdeneşgahi

En az 16/20 notu

AL-GCE (A Level General Certificate of Education)

 

Diş Hekimliği Fakültesi için Matematikten birA Level Fizik, Kimya ve Biyolojiden herhangi ikisinden ikiA Level

 

Birden fazla belgenin sunulması durumunda, en fazla belge türünü karşılayan adaya öncelik

verilecektir.

 

ÖNEMLİ NOT: IELTS sınavları Türkiye Cumhuriyetinde hizmet veren Üniversiteler tarafından kabul edilmemektedir.