BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

ERASMUS ÖĞRENİM İÇİN GİDEN ÖĞRENCİ

ERASMUS ile Yurtdışına öğrenim amaçlı giden öğrencilerin izlemesi gerken adımlar aşağıda verilmiştir.

1. BİLGİ NOTU: Bu belge ERASMUS programından yararlanacak öğrencilerin hangi süreçleri gerçekleştirmesi gerektiği hakkında bilgi içermektedir.

2. ÖĞRENİM İÇİN YOL HARİTASI: Bu belge öğrenim hareketliliği süresince ofisimize teslim edilecek olan belgeleri içermektedir.

3. SEÇİLEN ÖĞRENCİ BAŞVURU BELGELERİ: Yazılara tıklayarak gerekli belgelere ulaşabilirsiniz

Aşağıda belirtilen belgeler eksiksiz olarak ofisimize teslim edilmelidir.

       ı. Seçilen Öğrenci Bilgi Formu

     ıı. Learning Agreement (Learning Agrrement Belgesinin Nasıl Hazırlanacağını Öğrenmek için  lütfen tıklayınız)

     ııı. Hibe Sözleşmesi

     ıv. Taahhütname

     v. Recognition Sheet

     vı. Arrival/Departure Letter

     vıı. Kontrol Listesi

     vııı. Alınacak Derslerin Eklenip Silinmesi Durumunda Learning Agreement'da nasıl değişiklik yapılır?

     ıx. Dönen Öğrenci Rapor Formu

     x. Nihai Rapor: Avrupa Komisyonu tarafından e-postanıza iletilecektir.

     xı. Online Language Assesment (OLS): E-postanıza iletilen link üzerinden sınava giriş yapılacaktır.

     xıı. Nüfus Cüzdanı ve Pasaport Fotokopisi (Pasaportun ilk sayfası ve vize sayfası)

     xııı. İki adet fotoğraf

 

ÖNEMLİ NOT1: Learning Agreement belgesini doldururken kullanacağınız ÜLKE KODLARI için lütfen yazıya tıklayınız.

ÖNEMLİ NOT2: Learning Agreement belgesini doldururken kullanacağınız SUBJECT AREA / ISCED CODE için yazıya tıklayınız.

ÖNEMLİ NOT3: Hareketlilik yaptıktan sonra geri dönen öğrencilerin gittikleri üniversitelerde aldıkları dersleri saydırmaları için izlemeleri gereken yola ulaşmak için tıklayın.