BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

MALEZYA DEVLETİ

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM): İkisi başvurulan programla ilgili olmak üzere 3 dersin en az 2'sinde en az B seviyesinde başarılı olmak

 

Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesine başvuru yapacak adayların başarı notu en az %80 olmalıdır.