BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

Lisansüstü ve Doktora Başvuru Koşulları

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU KOŞULLARI

 

 • Lisansüstü eğitime başvuracak adayların aşağıda belirtilen sınavlardan birinden gerekli puanı almış olması gerekmektedir.

  • Akademik Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)

  • Graduate Record Examination (GRE)

  • Graduate Management Aptitude Test (GMAT)

 • Ana dili İngilizce olmayan adaylarınKPDS, ÜDS, TOEFL, CPE, FCE (ESOL) sınavlarının herhangi birinden, ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen en düşük puanları almış olmaları gereklidir. Bu sınavlardan birinden istenilen düzeyde İngilizce bilgisine sahip olunduğunun belgelenmesi halinde adaylar doğrudan mülakata alınacaktır.

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ NOT:

Üniversiteye başvuran adayların Türkçe düzeyini belirlemek üzere BÜTEM (Başkent Üniversitesi Yabancılara Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından Türkçe Yeterlilik sınavı yapılır. Öğrencilerden Türkçe düzeyi “A” ve “B” olan öğrenciler yerleştirildikleri bölüm/programda eğitimlerine doğrudan başlayabilirler. Türkçe düzeyi yeterli seviyede olmayan ancak, Lisansüstü eğitimlerine başlaması uygun bulunan öğrencilere eğitimlerine paralel olarak BÜTEM tarafından Türkçe dersleri verilir. 

 

YÜKSEK LİSANS EĞİTİM ÜCRETİ

Başkent Üniversitesi, uluslararası öğrencilerden eğitim ücretini Türk Lirası olarak almaktadır.

Eğitim Ücretleri hakkında bilgi almak için lütfen ilgili enstitüye ulaşınız.

SAĞLIK SİGORTASI

Üniversiteye kabul edilen adaylar, BİR YILIK ZORUNLU SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRMAK ve eğitim süresi boyunca Üniversiteye ödeyecekleri eğitim-öğretim ücreti dışında Türkiye’de yaşamlarını sürdürecek maddi güvencelerinin bulunduğunu kanıtlamak durumundadır. 


Kayıt hakkı kazanan adaylar HER AKADEMİK YILBAŞINDAAKADEMİK TAKVİMDE BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETLERİNİ YATIRIP SAĞLIK SİGORTALARINI YENİLEMEK ZORUNDADIRLAR. Aksi takdirde öğrenci kayıtları askıya alınır. 

 

VİZE GEREKLİLİKLERİ

Başkent Üniversitesine kabul edilen tüm öğrenciler Türkiye’ye gelmeden önce bulundukları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından öğrenci vizesi almak zorundadır.

Türkiye’ye geldikten sonra tüm uluslararası öğrencilerin tüm vize işlemlerini, oturma izni dahil, 8 hafta içerisinde tamamlamak zorundadırlar.

 

BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Formu (İlgili Enstitü’nün web sitesinde doldurulacak olan başvuru formunun çıktısı alınarak dosyaya konacaktır.)

 2. Lisansüstü Eğitimi sınav sonucunun aslı veya fotokopisi (ALES, GRE, GMAT)

 3. Lisans Diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi.

 4. Lisans eğitiminin not dökümü (Transkript)

 5. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (ÜDS, YDS, e-YDS, TOEFL…vb.)

 6. İki adet referans mektubu: Mezun olduğu okuldan alacağı kapalı zarfta, imzalı ve imza üstü bantlanmış olarak verilecek referans mektubu. 

 7. Özgeçmiş: Kimlik ve öğrenim bilgilerinin yanı sıra çalışılan işler, unvan ve görevler; yapılan yayın, araştırma vb. ile alınan ödül ve burslar; İngilizce veya Türkçe 

 8. Başvuru Ücreti olan 400 TL yatırılmalıdır.

 9. 2 Adet Fotoğraf. Fotoğraf ölçüleri 4,5 x 6 cm olmalıdır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ İSTEDİĞİ KOŞULLARA BAĞLI OLARAK BAŞVURU SIRASINDA SUNULACAK BELGELER DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEKTEDİR. TEZSİZ PROGRAMLARA BAŞVURU SIRASINDA TABLODA YAZILAN KOŞUL BAZ ALINMAKTADIR.