BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

DAHİLİ BİLİMLER 1 YILLIK PROGRAM

        1 Yıllık Eğitim Programı

Başvuran aday 3 alanda eğitim alabilir. Alanların seçimi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından o eğitim dönemine ait açılmış ?eğitim programı açılan uzmanlık alanları? listesinden yapılacaktır.

Eğitim sırasında katılımcının her ay 1 adet makale sunumu yapma, 1 yıllık eğitimi sırasında 4 adet seminer hazırlama ve ilgili anabilim dalının tüm etkinliklerine (vizit, makale ve seminer saatleri) katılma zorunluluğu vardır. 1 yıllık eğitim programının sonunda katılımcı Başkent Üniversitesinde aldığı eğitim sırasındaki gözlemlerini bir rapor halinde ilgili anabilim dalına sunmakla yükümlüdür.

1 yıllık eğitim programında katılımcı bulunduğu bölümde bir araştırma projesine dahil olabilir, kendisi başvuru sırasında bir proje önerisi sunabilir.

Ayrıca eğitim aldığı alana bağlı olarak, girişimsel işlemlere gözlemci olarak katılabilir.