BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

HÜSBİK SAĞLIK BİLİMLERİ KONSORSİYUMU

2014 yılından bu yana Erasmus+ Programları çerçevesinde Başkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığında Sağlık Bilimler Fakültesi Lisans, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin Erasmus+ staj hareketliliği Hüsbik Konsorsiyumu kapsamında Avrupa’nın değişik ülkelerinde sağlık bilimleri alanında ilgili kurum ve kuruluşlarda staj yapma olanağı sağlamaktadır. Konsorsiyum yürütücüsünün Hacettepe Üniversitesi olup diğer proje ortakları Başkent Üniversitesi ile Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Dudak- Damak Yarıkları Derneği, Ergoterapi Derneği, Hacettepe Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Mezunları Derneği, Nörogelişimsel Tedavi Terapistleri Derneği, Koklear Implant Derneği, Odyoloji, Konuşma ve Ses Uzmanları Derneği’dir. Hareketlilik faaliyetlerinden konsorsiyum ortaklarının öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personeli de yararlanabilmektedir. Personel eğitim alma ve ders verme hareketliliklerinden faydalanabilmektedir. Öğrenci staj hareketliliği en az 60 gün ile sınırlandırılmıştır. Öğrenciler staj yapacakları kurumları kendileri bulmak ile yükümlüdür. 

 

Başvuru Şartları

1. Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Bilimleri Ensitüsü öğrencisi olması

2. Adayların son başvuru günü itibariyle lisans programlarında en az 2,20, lisansüstü programlarda ise en az 2,50 genel akademik not ortalamasına (CGPA) sahip olmaları gerekmektedir. 

3. Varsa İngilizce Sınav Sonuç Belgesi; YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen en az B1 seviyesinde İngilizce Yeterlilik Seviyesinin olması (Geçerliliği olan TOEFL, YDS, YÖKDİL belgeleri kabul edilmektedir)

İngilizce Dil belgesi olmayan öğrenciler Üniversitemiz bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı Erasmus İngilizce Sınavına katılmaları zorunludur.

 

Konsorsiyum ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere  https://abofisi.hacettepe.edu.tr/tr/husbik-93 sitesinden ulaşılabilir.  

Başvurularla ilgili Erasmus Bölüm Koordinatörünüz ile bağlantıya geçiniz.