BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

Yabancı Dil Eşdeğerlilik

Öğrenim Hareletliliğinde en az B1, TOEFL 531 ve üzeri ile ÜDS/KPDS/YDS 60 ve üzeri not almak gerekmektedir.

Staj Hareketliliğinde en az A2, TOEFL 497 ve üzer, ile ÜSD/KPDS/YDS 50 ve üzeri not almak gerekmeltedir. 

 

Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu