BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

Erasmus Başvuru Şartları Nelerdir?

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

 

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Önlisans/Lisans derecesinde başvuran öğrencilerin genel akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Yüksek Lisans/Doktora derecesinde başvuran öğrencilerin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması,

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,

5-En az B1 seviyesinde İngilizce Yeterlilik Seviyesinin olması (Geçerliliği olan TOEFL, YDS, YÖKDİL belgeleri kabul edilmektedir). İngilizce belgesi olmayan öğrenciler Üniversitemiz bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı Erasmus İngilizce Sınavına katılacaklardır.

 

  • Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

  • Aynı öğrenim seviyesinde daha önce Erasmus programından yararlanmış olan öğrencilerin yerleştirme puanlarında 10 puan kesinti yapılır. Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz.

  • Şehit veya gazi çocuklarının Erasmus Programına katılımını teşvik etmek amacıyla yerleştirme puanlarında +15 puan eklenir.
  • Sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülür.
  • Öğrencinin alttan dersi olması Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.

  • Çift anadal programında öğrenim gören öğrenciler tek bir anadaldan başvuru yapabilirler.