BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

Erasmus Programına Kimler Başvurabilir?
  • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir

  • Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler, ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.

  • Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmaları Başkanlıkça uygun görülmemektedir.