BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

AKADEMİK PERSONEL İÇİN DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

ERASMUS ile Yurtdışına ders verme amacıyla giden akadmeik personellerin izlemesi gerken adımlar aşağıda verilmiştir.

1. BİLGİLENDİRME NOTU: Bu belge ERASMUS programından yararlanacak akademik personellerin hangi süreçleri gerçekleştirmesi gerektiği hakkında bilgi içermektedir. Bilgilendirme notuna ulaşmak için tıklayınız.

2. BAŞVURU BELGELERİ: Yazılara tıklayarak gerekli belgelere ulaşabilirsiniz

Aşağıda belirtilen belgeler eksiksiz olarak ofisimize teslim edilmelidir.

       ı. Certificate of Attendance

     ıı. Staff Mobility Agreement - Teaching

     ııı. Hibe Sözleşmesi

     ıv. Erasmus Öğretim Elemanları Formu

     v. Hesap Numarası Formu

     vı. Uçuş Kartları / Boarding Pass: Lütfen uçuş kartlarınızı saklayarak dönüşte ofisimize teslim ediniz.