BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI
Yüksek eğitim/öğretim, bilimsel araştırma/geliştirme faaliyetlerini nitelikli bir düzeyde yürütmenin yanı sıra evrensel kalite düzeyini yakalamış, felsefesini özümsemiş, kurum ilke ve süreçlerini bir bütün olarak görebilen, öğrenmenin sürekliliğine inanmış bireylerin yetişmesini ve çalışmasını sağlamak; müşteri odaklı etkin, sürekli iyileştirmeyi ön planda tutan risk tabanlı proses yaklaşımına dayanan bir kalite yönetim sistemini gerçekleştirmektir.

Uluslararasılaşma Politikası