BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT SÜRECİ

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başkent Üniversitesinde eğitim almaya hak kazanmış olan aday öğrenciler üniversitenin internet sayfasında duyurulur.

ÖĞRENCİ OLARAK KABUL EDİLEN ADAYLARIN KAYIT İÇİN TAMAMLAMASI GEREKEN İŞLEMLER

1. Bir yıllık zorunlu sağlık sigortası

2. Türkiye’de yaşamlarını sürdürecek maddi güvencelerinin bulunduğunu kanıtlayan belge

3. Türkiye'ye gelmeden önce bulundukları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından öğrenci vizesi almak

    Bütün Uluslararası Öğrenciler Türkiye’ye geldikten sonra Oturma İzni almak zorundadır. Öğrencilerin oturma izni alması için Türkiye'ye geldikten sonra  8 hafta süreleri vardır.

 

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ:

Uluslararası öğrencilerin Türkçe seviyesini belirlemek amacı ile BÜTEM (Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitim ve Araştırma Merkezi) tarafından Türkçe Yeterlilik Sınavı yapılmaktadır. Türkçe bilgisi (A) veya (B) olan öğrenciler, kabul edildikleri programın derslerine başlayacaklardır.

Tükrçe bilgisi yeterli bulunmayan ancak kabul edildikleri programın derslerine başlamaları uygun görülen öğrenciler, program dersleri ile birlikte Türkçe dersleri de alacaklardır.

 

EĞİTİM ÜCRETİ

Eğitim ücretinin yarısı GÜZ DÖNEMİ KAYDI sırasında, kalan yarısı BAHAR DÖNEMİ KAYDI sırasında, iki parçada ödenir.

Başkent Üniversitesi eğitim ücretlerini Türk Lirası olarak almaktadır.

Başkent Üniversitesi Eğitim Ücretlerini ilgili program sayfalarında bulabilirsiniz.