BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

Kimler Başvurabilir?

 

Kimler Başvurabilir Menüsünden sizi temsil eden başlığa tıklayarak başvuru şartlarını görebilirsiniz.

 

Türkçe Tıp Fakültesi Ek Başvuruları

Tıp Fakültesi Yabancı Öğrenci Başvuru Koşulları

Tıp Fakültesi %100 Türkçe programına 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler için başvuruda lise diploma notu tek başına yeterli olmayıp aşağıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden gerekli taban puanları karşılamak koşulu ile en az birisinin sunulması gereklidir. YÖS sınavı ile müracaat edeceklerin sadece Başkent YÖS puanları dikkate alınacaktır.

SINAV TÜRÜ

KRİTERLER

Başkent Üniversitesi Yabancı Uyruklu Oğrenci Sınavı (Başkent YÖS)

 

Son iki yılda girilen sınavdan > 85 puan

 

SAT (Scholastic Aptitude Test) (EBR*+EBW**+M***)

 

 

En az 1300/1600 ve Matematik için en az 650/800

 

 ACT(American College Testing)

 En az 29/36 puan

DİPLOMA TÜRÜ

ASGARİ PUAN

UB (Uluslararası Bakalorya)

 

En az 36/45 toplam notu ve "high level" matematik/fizik veya kimya derslerinin en az birinden 5,6 / 7,00 notu

 

ABITUR (Almanya)

En fazla 1,7 / 4,0 notu

AL-GCE (A Level General Certificate of Education)

 

Tıp Fakültesi için Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji'den en az bir A Level ve diğer herhangi ikisinden iki A Level

 

*Evidence based reading

** Evidence based writing

*** Mathematics

Yukarıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden kriterlere uygun birden fazla belgenin sunulması durumunda, en fazla belge türünü karşılayan adaya öncelik verilecektir.

Başvuru yapmak için tıklayınız.