BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

ÇİFT VATANDAŞLIK TAŞIYAN ADAYLAR

Başka bir ülkenin vatandaşı olarak doğan ancak daha sonradan TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞI alan adaylar ve Çift vatandaşlığı olan benzer adaylar

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu'nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.]

BAŞVURU KOŞULLARI