BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI

Doğumla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan adaylar;

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığını Taşıyan Adaylar:

      - Ortaöğretiminin tamamını (Lise) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yabancı bir ülkede tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvurabilir

2. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığından İç İşleri Bakanlığı izni ile çıkmış olanlardan;  Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı "Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge" sahibi olduklarını belgeleyenler başvurabilir,

3. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığından İç İşleri Bakanlığı izni ile çıkmış olanların reşit olmayan, üzerlerine kayıtlı çocuklarından, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı "Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge" sahibi olduklarını belgeleyenler başvurabilir,

ÖNEMLİ NOT: YÖK’ün 30.03.2021 tarihli yazısı ile mavi kartlı ve uyruğundan biri TC olan çift uyruklu öğrencilerden Öğretmenlik, Hukuk, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği programlarına başvuranlar, kontenjanın %10 unu geçmeyecek şekilde olmalıdır.

BAŞVURU KOŞULLARI