BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Nedir?

YÖS  Türkiye'de bulunan üniversitelerde eğitim öğretim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelere başvuruları sırasında kullandıkları bir sınavdır.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları, İngilizce ve Türkçe olarak uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanıp, uygulanacaktır.Sorularının puanları birbirlerine eşit olup 40 Genel Yetenek Testi ve 40 Matematik olmak üzere 80 sorudan oluşur. Süresi 90 dakikadır. 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Tüm sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse, o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır

Aday öğrenciler notlarını yükseltmek için tüm sınavlara girebilirler.  Başvuru sırasında, aday öğrencinin aldığı en yüksek sınav notu değerlendirmeye alınacaktır.

Başkent Üniversitesi YÖS'e başvuran öğrenciler, sadece sınava girme hakkını kazanırlar. Üniversite başvurusu ayrı yapılmaktadır

YÖS Takvimi ve Başvuru İçin Tıklayınız

 

 

 

 

Yukarıda tarihleri belirtilen YÖS sınavları adayın kendi için en uygun olan tarihte girebilmesi için düzenlenmiştir.

Adayın bir tek YÖS sınavına girmesi yeterlidir. Aday arzu ederse YÖS notunu yükseltmek için başvuru ücretini ödeyerek birden fazla YÖS sınavına girebilir. Adayın en yüksek not aldığı YÖS sonucu değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) BELİRTİLEN TARİHLERDE  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAĞLICA KAMPÜSÜ, ANKARA'DA YAPILMAKTADIR.