BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

Başvuru Koşulları

Yurt Dışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul koşullarına göre başvuru yapacak öğrenci adayları tüm ülkelerin Lise Diplomaları ve/veya Üniversite eğitimi için düzenlenen, uluslararası geçerliliği olan sınavlardan aşağıda adları belirtilmiş olanlar ile başvuru yapabilirler.

Başvuru için öğrencinin,

  • Lise son sınıfta mezun durumunda olması (mezun olmuş olanlar dahil)
  • Lise mezuniyet başarısının en az yüzde 60 olması
  • Aşağıda belirtilen genel sınavlardan istenilen minimum notu almış olması

 1. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI

Başkent Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ve Türkiye Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı TRYÖS

Sınav notu en az 60 puan olmalıdır

2. GCE (General Certificate Education),Cambridge International A Level

Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az konuda A  Seviyesi

3. SAT (CR+CW+M)

En az 1000/1600 (writing dahil)

4. ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARI

 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya sahibi olmak.

5. FRANSIZ BAKALORYASI En az 12/20 notu

6. ABITUR (Almanya)  En fazla 2.0/ 4.0 notu,

7. PİŞDENEŞGAHİ  En az 12/20 notu

8. WEST AFRICAN EXAMINATION COUNCIL (WAEC)

Sınavlarda girilen alanların  3'ü başvurulan programla ilgili olmak üzere, 5 konudan toplam en fazla 25 puan

ÜLKE BAZINDA KABUL EDİLEN SINAV VE DİPLOMALAR

 

Eğitim-Öğretimi Tamamen (%100) İngilizce olan bölümler için istenilen sınav notu

Eğitim-Öğretimi Kısmen (%30) İngilizceolanFakülte/Bölümler için istenilen sınav notu

Sınav

Puan

Sınav

Puan

TOEFL(IBT)                   

84

TOEFL(IBT)                   

72

CAE                               

B

CAE                              

C

CPE                               

C

CPE                               

C

PTE                              

71

PTE                               

55

YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL      

70

YDS/KPDS/ÜDS/

YÖKDİL                

60

 

Tıp Fakültesi Yabancı Öğrenci Başvuru Koşulları

Tıp Fakültesi %100 Türkçe ve/veya İngilizce programına 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler için başvuruda lise diploma notu tek başına yeterli olmayıp aşağıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden gerekli taban puanları karşılamak koşulu ile en az birisinin sunulması gereklidir. YÖS sınavı ile müracaat edeceklerin Başkent Üniversitesi dışındaki üniversitelerin YÖS puanları dikkate alınmayacaktır. İngilizce veya Türkçe dilindeki programa kayıt yapıldıktan sonra diğer dildeki programa yatay geçiş yapılamamaktadır. Anadili Türkçe olmayan öğrenciler sadece İngilizce Tıp programına müracaat edebilirler.

SINAV TÜRÜ

KRİTERLER

Başkent Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (Başkent YÖS) veya TR –YÖS (Merkezi Sınav)

 

Son iki yılda girilen sınavdan > 85 puan

 

 

SAT (Scholastic Aptitude Test) (EBR*+EBW**+M***)

 

 

En az 1450/1600 ve Matematik için en az  700/800 veya daha yüksek notlar

 

 ACT(American College Testing)

 En az 29/36 puan

DİPLOMA TÜRÜ

ASGARİ PUAN

UB (Uluslararası Bakalorya)

 

En az 36/45 toplam notu ve "high level" matematik/fizik veya kimya derslerinin en az birinden 5,6 / 7,00 notu

ABITUR (Almanya)

En fazla 1,7 / 4,0 notu

AL-GCE (A Level General Certificate of Education)

 

Tıp Fakültesi için Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji’den herhangi üçünden en az A level

 

Yukarıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden kriterlere uygun birden fazla belgenin sunulması durumunda, en fazla belge türünü karşılayan adaya öncelik verilecektir

 

Diş Hekimliği Fakültesi Yabancı Öğrenci Başvuru Koşulları

Diş Hekimliği Fakültesi %100 Türkçe ve/veya İngilizce programına 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler için başvuruda lise diploma notu tek başına yeterli olmayıp aşağıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden gerekli taban puanları karşılamak koşulu ile en az birisinin sunulması gereklidir. YÖS sınavı ile müracaat edeceklerin Başkent Üniversitesi dışındaki üniversitelerin YÖS puanları dikkate alınmayacaktır. İngilizce veya Türkçe dilindeki programa kayıt yapıldıktan sonra diğer dildeki programa yatay geçiş yapılamamaktadır. Anadili Türkçe olmayan öğrenciler sadece İngilizce Diş Hekimliği programına müracaat edebilirler.

SINAV TÜRÜ

KRİTERLER

Başkent Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (Başkent YÖS) veya TR –YÖS (Merkezi Sınav)

 

Son iki yılda girilen sınavdan > 85 puan

 

SAT (Scholastic Aptitude Test) (EBR*+EBW**+M***)

En az 1450/1600 ve Matematik için en az  700/800 veya daha yüksek notlar

 ACT(American College Testing)

 En az 29/36 puan

DİPLOMA TÜRÜ

ASGARİ PUAN

UB (Uluslararası Bakalorya)

 

En az 36/45 toplam notu ve "high level" matematik/fizik veya kimya derslerinin en az birinden 5,6 / 7,00 notu

ABITUR (Almanya)

En fazla 1,7 / 4,0 notu

Fransız Bakaloryası

En az 16/20 notu

Pişdeneşgahi

En az 18/20 notu

AL-GCE (A Level General Certificate of Education)

 

Diş Hekimliği  Fakültesi için Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji’den herhangi üçünden en az A level

 

 

Yukarıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden kriterlere uygun birden fazla belgenin sunulması durumunda, en fazla belge türünü karşılayan adaya öncelik verilecektir.

ÖNEMLİ NOT: IELTS sınavları Türkiye Cumhuriyetinde hizmet veren Üniversiteler tarafından kabul edilmemektedir.

Eczacılık Fakültesi Yabancı Öğrenci Başvuru Koşulları

Eczacılık Fakültesi Türkçe Programına 2023 -2024 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler iyin başvuruda lise diploma notu tek başına yeterli olmayıp, aşağıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden gerekli taban puanlan karşılamak koşulu ile en az birisinin sunulması gereklidir.

SINAV TÜRÜ

KRİTERLER

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (Başkent YÖS TR-YÖS)

Son iki yılda girilen sınavdan > 80 puan

SAT (Scholastic Aptitude Test)

(EBR*+EBW**+M***)

*Evidence basedreading

** Evidence based writing

*** Mathematics

En az 1280/1600 ve Matematik için en az 640/800

ACT (American College Testing)

En az 29/36 puan

DİPLOMA TÜRÜ

ASGARİ PUAN

UB (Uluslararası Bakalorya)

En az 36/45 toplam notu ve "high level" matematik/fizik veya kimya derslerinin en az birinden 4,9 / 7,0 notu

Fransız bakaloryası

En az 16/20 notu

ABITUR (Almanya)

En fazla 1,7 / 4,0 notu

Pişdeneşgahi

En az 16/20 notu

AL-GCE (A Level General Certificate of Education)

 Eczacılık Fakültesi için Matematik, Fizik, Kimya ve Biyolojiden en az bir A Level, diğer herhangi ikisinden iki A Level

Yukarıda belirtileri koşulları sağlayan öğrenciler mülakat sınavına alınacak, sonuç değerlendirmesi mülakat sınavı sonucu dikkate alınarak yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden kriterlere uygun birden fazla belgenin sunulması durumunda en fazla belge türünü karşılayan adaya öncelik verilecektir.

*Evidence based reading

** Evidence based writing

*** Mathematics

 

  FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Türkçe ve İngilizce Programlarına 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler için başvuruda lise diploma notu tek başına yeterli olmayıp 2023-2024 eğitim-öğretim yılın genel başvuru koşullarındaki 3.-8. Maddelerinde ve aşağıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden gerekli taban puanları karşılamak koşulu ile en az birisinin sunulması gereklidir.

 

SINAV TÜRÜ

KRİTERLER

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (Başkent YÖS

TR-YÖS)

Son iki yılda girilen sınavdan en az 80 puan almak

DİPLOMA TÜRÜ

KRİTERLER

IB (Uluslararası Bakalorya)

En az 32/45 toplam notu ve "high level" biyoloji/kimya/matematik/fizik derslerinin en az birinden 4,0/7,0 notu

GCE (General Certificate Education),Cambridge International A Level

Biyoloji, Kimya, Fizik veya Matematik herhangi ikisinden en az A level

 

Yukarıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden kriterlere uygun birden fazla belgenin sunulması durumunda, en fazla belge türünü karşılayan adaya öncelik verilecektir.