BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

Başvuru Koşulları

Yurt Dışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul koşullarına göre başvuru yapacak öğrenci adayları tüm ülkelerin Lise Diplomaları ve/veya Üniversite eğitimi için düzenlenen, uluslararası geçerliliği olan sınavlardan aşağıda adları belirtilmiş olanlar ile başvuru yapabilirler.

Başvuru için öğrencinin,

  • Lise son sınıfta mezun durumunda olması (mezun olmuş olanlar dahil)
  • Lise mezuniyet başarısının en az yüzde 60 olması
  • Aşağıda belirtilen genel sınavlardan istenilen minimum notu almış olması

 1. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI

Başkent Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

Sınav notu en az 40 puan olmalıdır

2. GCE (General Certificate Education),Cambridge International A Level

Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az konuda A  Seviyesi

3. SAT (CR+CW+M)

En az 1000/1600 (writing dahil)

4. ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARI

 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya sahibi olmak.

5. WEST AFRICAN EXAMINATION COUNCIL (WAEC)

Sınavlarda girilen alanların  3'ü başvurulan programla ilgili olmak üzere, 5 konudan toplam en fazla 25 puan

6. ULUSLARARASI BAKALORYA (IB)

En az 45 üzerinden 24 tam puan

ÜLKE BAZINDA KABUL EDİLEN SINAV VE DİPLOMALAR

 

Eğitim-Öğretimi Tamamen (%100) İngilizce olan bölümler için istenilen sınav notu

Eğitim-Öğretimi Kısmen (%30) İngilizceolanFakülte/Bölümler için istenilen sınav notu

Sınav

Puan

Sınav

Puan

TOEFL(IBT)                   

84

TOEFL(IBT)                   

72

CAE                               

B

CAE                              

C

CPE                               

C

CPE                               

C

PTE                              

71

PTE                               

55

YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL      

70

YDS/KPDS/ÜDS/

YÖKDİL                

60

 

Tıp Fakültesi Yabancı Öğrenci Başvuru Koşulları

Tıp Fakültesi %100 Türkçe ve/veya İngilizce programına 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler için başvuruda lise diploma notu tek başına yeterli olmayıp aşağıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden gerekli taban puanları karşılamak koşulu ile en az birisinin sunulması gereklidir. YÖS sınavı ile müracaat edeceklerin sadece Başkent YÖS puanları dikkate alınacaktır. İngilizce veya Türkçe dilindeki programa kayıt yapıldıktan sonra diğer dildeki programa yatay geçiş yapılamamaktadır. Anadili Türkçe olmayan öğrenciler sadece İngilizce Tıp programına müracaat edebilirler.

SINAV TÜRÜ

KRİTERLER

Başkent Üniversitesi Yabancı Uyruklu Oğrenci Sınavı (Başkent YÖS)

 

Son iki yılda girilen sınavdan > 85 puan

 

SAT (Scholastic Aptitude Test) (EBR*+EBW**+M***)

 

 

En az 1300/1600 ve Matematik için en az 650/800

 

 ACT(American College Testing)

 En az 29/36 puan

DİPLOMA TÜRÜ

ASGARİ PUAN

UB (Uluslararası Bakalorya)

 

En az 36/45 toplam notu ve "high level" matematik/fizik veya kimya derslerinin en az birinden 5,6 / 7,00 notu

 

ABITUR (Almanya)

En fazla 1,7 / 4,0 notu

AL-GCE (A Level General Certificate of Education)

 

Tıp Fakültesi için Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji'den en az bir A Level ve diğer herhangi ikisinden iki A Level

 

*Evidence based reading

** Evidence based writing

*** Mathematics

Yukarıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden kriterlere uygun birden fazla belgenin sunulması durumunda, en fazla belge türünü karşılayan adaya öncelik verilecektir

 

Diş Hekimliği Fakültesi Yabancı Öğrenci Başvuru Koşulları

Diş Hekimliği Fakültesi %100 Türkçe ve/veya İngilizce  programına 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler için başvuruda aşağıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden gerekli taban puanları karşılamak koşulu ile herhangi birisinin sunulması yeterlidir:

SINAV TÜRÜ

KRİTERLER

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)

Son iki yılda girilen sınavdan > 85 puan

SAT (Scholastic Aptitude Test)

(EBR*+EBW**+M***)

*Evidence basedreading

** Evidence based writing

*** Mathematics

En az 1300/1600 ve Matematik için en az 650/800

ACT (American College Testing)

En az 29/36 puan

DİPLOMA TÜRÜ

ASGARİ PUAN

UB (Uluslararası Bakalorya)

En az 32/45 toplam notu ve "high level" matematik/fizik veya kimya derslerinin en az birinden 5,6 / 7,0 notu

Fransız bakaloryası

En az 16/20 notu

ABITUR (Almanya)

En fazla 1,7 / 4,0 notu

Pişdeneşgahi

En az 18/20 notu

AL-GCE (A Level General Certificate of Education)

Diş Hekimliği Fakültesi için Matematik, Fizik, Kimya ve Biyolojiden en az bir A Level, diğer herhangi ikisinden iki A Level

 

Birden fazla belgenin sunulması durumunda, en fazla belge türünü karşılayan adaya öncelik

verilecektir.

 

ÖNEMLİ NOT: IELTS sınavları Türkiye Cumhuriyetinde hizmet veren Üniversiteler tarafından kabul edilmemektedir.

Eczacılık Fakültesi Yabancı Öğrenci Başvuru Koşulları

Eczacılık Fakültesi Türkçe Programına 2022 -2023 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrenciler iyin başvuruda lise diploma notu tek başına yeterli olmayıp, aşağıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden gerekli taban puanlan karşılamak koşulu ile en az birisinin sunulması gereklidir.

SINAV TÜRÜ

KRİTERLER

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (BÜYÖS)

Son iki yılda girilen sınavdan > 80 puan

SAT (Scholastic Aptitude Test)

(EBR*+EBW**+M***)

*Evidence basedreading

** Evidence based writing

*** Mathematics

En az 1280/1600 ve Matematik için en az 640/800

ACT (American College Testing)

En az 29/36 puan

DİPLOMA TÜRÜ

ASGARİ PUAN

UB (Uluslararası Bakalorya)

En az 36/45 toplam notu ve "high level" matematik/fizik veya kimya derslerinin en az birinden 4,9 / 7,0 notu

Fransız bakaloryası

En az 16/20 notu

ABITUR (Almanya)

En fazla 1,7 / 4,0 notu

Pişdeneşgahi

En az 16/20 notu

AL-GCE (A Level General Certificate of Education)

 Eczacılık Fakültesi için Matematik, Fizik, Kimya ve Biyolojiden en az bir A Level, diğer herhangi ikisinden iki A Level

*Evidence based reading

** Evidence based writing

*** Mathematics

 

Yukarıda belirtilen geçerli sınavlardan veya diploma türlerinden kriterlere uygun birden fazla belgenin sunulması durumunda en fazla belge türünü karşılayan adaya öncelik verilecektir.