BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

CERRAHİ BİLİMLER AYLIK PROGRAMLAR

     1 Aylık Eğitim Programı

Başvuran aday tek bir alanda eğitim alacaktır. Alan seçimi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından o eğitim dönemine ait açılmış “eğitim programı açılan uzmanlık alanları” listesinden yapılacaktır.

Eğitim sırasında katılımcının 1 adet makale sunumu yapma ve ilgili anabilim dalının tüm etkinliklerine (vizit, makale ve seminer saatleri) katılma zorunluluğu vardır.

 

     3 Aylık Eğitim Programı

Başvuran aday tek bir alanda eğitim alacaktır. Alan seçimi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından o eğitim dönemine ait açılmış “eğitim programı açılan uzmanlık alanları” listesinden yapılacaktır.

Eğitim sırasında katılımcının en az 2 adet makale sunumu yapma, 3 aylık eğitimi sırasında 1 adet seminer hazırlama ve ilgili anabilim dalının tüm etkinliklerine (vizit, makale ve seminer saatleri) katılma zorunluluğu vardır. 3 aylık eğitim programının sonunda katılımcı Başkent Üniversitesinde aldığı eğitim sırasındaki gözlemlerini bir rapor halinde ilgili anabilim dalına sunmakla yükümlüdür.

 

     6 Aylık Eğitim Programı

Başvuran aday iki alanda eğitim alabilir. Alanların seçimi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından o eğitim dönemine ait açılmış “eğitim programı açılan uzmanlık alanları” listesinden yapılacaktır.

Eğitim sırasında katılımcının en az 3 adet makale sunumu yapma, 6 aylık eğitimi sırasında 2 adet seminer hazırlama ve ilgili anabilim dalının tüm etkinliklerine (vizit, makale ve seminer saatleri) katılma zorunluluğu vardır. 6 aylık eğitim programının sonunda katılımcı Başkent Üniversitesinde aldığı eğitim sırasındaki gözlemlerini bir rapor halinde ilgili anabilim dalına sunmakla yükümlüdür.

Ayrıca eğitim aldığı alana bağlı olarak, girişimsel işlemlere gözlemci olarak katılabilir.