BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

CERRAHİ BİLİMLER YILLIK PROGRAM

     1 Yıllık Eğitim Programı

Başvuran aday iki alanda eğitim alabilir. Alanların seçimi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından o eğitim dönemine ait açılmış “eğitim programı açılan uzmanlık alanları” listesinden yapılacaktır.

Eğitim sırasında katılımcının en az 6 adet makale sunumu yapma, 1 yıllık eğitimi sırasında 3 adet seminer hazırlama ve ilgili anabilim dalının tüm etkinliklerine (vizit, makale ve seminer saatleri) katılma zorunluluğu vardır. 1 yıllık eğitim programının sonunda katılımcı Başkent Üniversitesinde aldığı eğitim sırasındaki gözlemlerini bir rapor halinde ilgili anabilim dalına sunmakla yükümlüdür.

1 yıllık eğitim programında katılımcı bulunduğu bölümde bir araştırma projesine dahil olabilir, kendisi başvuru sırasında bir proje önerisi sunabilir.

Ayrıca eğitim aldığı alana ve ilgi alanlarına bağlı olarak, girişimsel işlemlere ve ameliyatlara gözlemci olarak katılacaktır.

Katılımcının, sorumluluğu altındaki öğretim üyesinin tüm işlemlerine ve ameliyatlarına gözlemci olarak katılma zorunluluğu vardır.