BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü

 

Erasmus Ön Başvuruya İlişkin Bilgiler

Erasmus Ön Başvurusu yapmak için;

- Bir adet İngilizce Transcript (yaşanan pandemiden dolayı, İngilizce transcriptleri ofisimiz tarafından Öğrenci Dekanlığından temin edilecektir. 2.20 genel not ortalamasının altındaki başvurular kabul edilmeyecektir.)

- (varsa) İngilizce Belgesi ve

- Ön Başvuru Formu bilgisayarda doldurulduktan sonra ilan tarihlerinde belirtilen tarihler içerisinde ilgili Meslek Yüksekokulu, Fakülte veya Enstitü sekreterlerine e-posta yolu ile iletilmelidir. Uluslararası İlişkiler Ofisi Ön Başvuru süresince belge teslim almamaktadır.

 

1. Ön Başvuru Formu: (Öğrenim , Staj , HUSBİK Staj, Dijitalleşme Staj)

     -Work Plan (HUSBİK veya Dijitalleşme Staja başvuran adaylar için)                         

2. Tercih Formu

İngilizce Sınavı Not Dönüşüm Tablosu