BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programı Koordinatörlüğü

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI

Yatay Geçiş İşlemleri

Yurt dışından başvuru yapacak adayların, gerekli belgeleri temin ederek aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir.

Üniversitemizde Yatay Geçiş 3 şekilde gerçekleştirilmektedir.

1. Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş

Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

ÖSYM eş değerliliği olan sınav türleri ve istenen minimum puanları aşağıdaki gibidir.

 • ACT (Minimum 21 puan)
 • Abitur ( En fazla 3 genel puan ve başvurulan programla ilgili alanlarda en az 9/15)
 • Fransız Bakaloryası (20 üzerinden en az 12)
 • Avusturya Secondary School Graduation Certificate (En az %60)
 • İtalya Maturita Diploması (En az 100 üzerinden 60 başarı notu)
 • Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Başkent Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Sınav notu en az 40 puan olmalıdır

 • GCE (General Certificate Education),Cambridge International A Level Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere konuda toplam en az 16 puan

 • SAT (CR+CW+M) En az 1000/1600 ya da en az 1500/2400 (writing dahil)

 • Uluslararası Bilim Olimpiyatları Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz madalya sahibi olmak.

 • Kafkasya Üniversiteler Birliği KÜNİP-YÖS, E-YÖS Sınav notu en az 50/100 olmalı

 • West Afrıcan Examınatıon Councıl (WAEC) Sınavlarda girilen alanların 3'ü başvurulan programla ilgili olmak üzere, 5 konudan toplam en fazla 25puan

2. Genel Not Ortalamasına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş

Yatay geçiş müracaatında bulunabilmek için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumda genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şarttır. (4’lük sistemde en az 2,40 - 5’lik sistemde en az 3,00 - 6’lık sistemde en az 3,60)

3. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde QS ile Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilecek, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.